Umelecké rezbárstvo   Reštaurátorstvo 
 Opracovanie dreva podľa požiadaviek zákazníka

Zlatenie a povrchové úpravy     Zdobenie rámov pre obrazy a zrkadlá

Výroba ​historických replík  Atypické interiérové doplnky